Kadiroff Zərgərlik Evi

“Kadiroff zərgərlik evi” İstanbula 20 əsrin sonlarında yerləşən Azərbaycanlı zərgər Nicat Kadiroff tərəfindən təsis edilmişdir. Zərgərlik evi müxtəlif cür zərgərlik əşyalarının – üzük, sırğa, bilərzik, sinəbənd

və digər zinət aksesuarlarının hazırlanması ilə məşğul olur.

Avropadan Asiyaya qədər ən dəyərli zərgərlik daşlarını bir araya gətirməklə dəbdəbəli məhsulların ərsəyə gəlməsinə səbəb olur. Padişahların qalalarının gözəlliyindən və Sultanların hərrəmlərini sirrindən ilhmalanaraq yaradılan hər bir əsər özünə məxsusdur. Xüsusi hazırlanmış məhsullar yaratmaq üçün diqqətlə çalışan Kadiroff zərgərlik evi habelə sifarişçinin istək və fikirlərinə uyğun misilsiz sənətkarlıq nümunələri yaratmaqdan çox məmnundur.

© 2010-2020 Ağayarov Büro