Liderlik təlimatı

Liderlik təlimatı qadınların siyasi idarəçilikdə irəliçəkilməsi, bələdiyyə sistemində qadınların fəallığının artırılması mexanizmləri və ən yaxşı təcrübə haqqında məlumatları əks etdirir. Tərəfimizdən hazırlanan kitabça bu işi daha da asanlaşdırmaqla yanaşı, oxucuya motivasiya verir. Paraqraf başlıqları lider şəxsiyyətlərin fikirləri ilə başlayır. Tərkibin daha da rahat oxunması üçün kommunikasiya cədvəl və qrafik elementlər vasitəsilə qurulmuşdur.
Təlimatın bələdiyyələrdə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, ali təhsil ocaqların tələbələri, aspirantlara, elmi, sosial və hüquq sahəsində araşdırma edən şəxslər tərəfindən

istifadə edilməsi planlaşdırılır.

Xidmət

Kitab dizaynı, Çap nəşri

Sifarişçi

GIZ Azərbaycan

Tarix

2018

09.jpg

© 2010-2020 Ağayarov Büro